O projekcie

Powrót Króla – wizyta przedstawicieli Polonii z Krajów Trójkąta Weimarskiego w Ojczyźnie.

 

•Konkurs: Polonia i Polacy za Granicą 2023
•Rodzaj zadania publicznego: pomoc Polonii i Polakom za granicą

Nazwa zadania: Powrót Króla - wizyta przedstawicieli Polonioi z Krajów Trójkąta Weimarskiego.

 

Opis realizowanego zadania:

Projekt zaspokaja potrzebę utrzymania kontaktu z krajem rodzinnym środowisk polonijnych z Niemiec i Francji, a dokładniej z Saarlandu, Nadrenii - Palatynanatu, Alzacji oraz Lotaryngii. Realizuje przede wszystkim potrzebę kontaktu z językiem ojczystym oraz kulturą i historią kraju rodzinnego. Pogłębia także wiedzę adresatów zadania na temat współczesnych zadań Trójkąta Weimarskiego, stając się swoistą platformą do wymiany poglądów, myśli i idei między przedstawicielami tajże organizacji. Służy zatem także pomocą w realizacji zadań jakie stają obecnie przed Polską Dyplomacją.

Miejsce realizacji zadania:

- Leszno i Rydzyna - rodowe siedziby Króla Stanisława Leszczyńskiego, a także Wijewo - miejsca jego symbolicznego powrotu, a równocześnie miejsca spotkań z Polonią niemiecką i francuską oraz organizacji konferencji popularno-naukowej.

Grupa docelowa:

Polonia Niemiecka i Francuska, niezrzeszona instytucjonalnie oraz bez formalnej przynależności, ale zainteresowana ideą projektu.

 

Zorganizowane spotaknia w Lesznie i Rydzynie mają skutkować wzrostem zainteresowania Polonii regionem, z którego pochodzi osoba króla Stanisława Leszczyńskiego.

Zachęci to przedstawicieli wspomnianych środowisk do odwiedzin szlaków turystycznych „Leszczyńskie po Królewsku” oraz „Śladami Króla Stanisława Leszczyńskiego”, które promuje Organizacja Turystyczna Leszno-Region.

Na potrzeby realizacji projektu opracowane zostały logotypy nawiązujące do osoby Króla Stanisława Leszczyńskiego:

  

 
Logotypy zostaną umieszczone na wszelkich materiałach promocyjnych, stanowiąc rozpoznawalny znak identyfikujący uczestników projektu.

 

W ramach realizowanego zadania zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie Króla Stanisława Leszczyńskiego, przygotowane zostaną także materiały konferencyjne poświęcone jego osobie oraz dokonaniom, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Podczas wspomnianej konferencji zorganizowane zostaną także spotkania z przedstawicielami kultury i nauki z Leszna i okolic, które będą okazją do wymiany kontaktów, myśli i poglądów. Uczestnikom zostanie zapewniony posiłek składający się ze sztandarowych dań Polskiej Kuchni. Podczas spotkania odbędzie się także panel kulturalny poświęcony prezentacji artystów z Polski. 

Ukoronowaniem projektu będzie odsłonięcie pomnika Króla Stanisława Leszczyńskiego, który zostanie posadowiony w Lesznie. Na jego odsłonięcie oprócz przedstawicieli wspomnianyc środowisk polonijnych zostaną także zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych z Nancy i Zweibrucken, z którymi nawiązano kontakty w 2022 roku w trakcie realizacji projektu pod nazwą "Stanisław Leszczyński - Król Pielgrzym - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii krajów Trójkąta Weimarskiego".

 

 

Budżet realizacji zadania publicznego:

-Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 297 000,00 zł 
-Suma przyznanej dotacji: 270 000,00 zł 
-Wkład własny Organizacji Turystycznej Leszno-Region – 27 000,00 zł