Konferencja naukowa - Powrót Króla 2023 - 5.10.2023 roku

Dnia 5 października 2023 roku, w miejscowości Rydzyna, odbyła się konferencja naukowa poświęcona osobie Króla Staniława Leszczyńskiego.

Spotkanie odbyło się na Zamku SIMP w Rydzynie - rodowej siedzibie króla Stanisława Leszczyńskiego i zostało zorganizowane w ramach projektu "Powrót Króla - wizyta przedstawicieli Polonii z Krajów Trójkąta Weimarskiego w Ojczyźnie", relizowanego przez Organizację Turystyczną Leszno-Region przy wsparciu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2023".

Konferencja rozpoczęła się o godz. 11.00 oficjalnym przywitaniem zebranych gości. Prowadzący spotkanie, Pan Andrzej Kuźmińskim - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, przywitał m.in. Pana Posła Jana Dziedziczaka, Pana dr Piotra Jóźwiaka - Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno-Region, Pana Zbigniewa Szukalskiego - Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie, Pana Krzysztofa Lewandowskiego - autora powieści "Stanisław Leszczyński Król Polonus", Pana dr Rafała Zgorzelskiego - Członka Zarządu PKP, Pana Czesława Bartelę -  Konsula Honorowego RP w Nancy, Pana Stanisława Aloszko - Prezesa Federacji Polonii Francuskiej, Panią Grażynę Aloszko - Skarbnika Federacji Polonii Francuskiej, Panią Magdalenę Koźmińską - Przedstawicielkę Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Francji, Panią Alicję Trojanowską-Duluc -Prezesa Francuskiego Stowarzyszenia Kultura Polska, Pana Daniela Duluc - Viceskarbnika Francuskiego Stowarzyszenia Kultura Polska, Panią Ewę Hajducką-Dziobe - adwokata, członka zarządu stowarzyszeń Cosmopolite Village i Invest Eagle Group, Francja, region paryski, Panią Beatę Annę Maciejak - tłumacza, koordynatora wydarzeń kulturalnych Polonii francuskiej, Francja, region paryski. Przywitani zostali również wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele jednostek samorządów z regionu leszczyńskiego tworzących Organizację Turystyczną Leszno-Region, dziennikarze, nauczyciele oraz uczniowie szkół z regionu leszczyńskiego. 

Po uroczystym przywitaniu gości przez Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno-Region, dr Piotra Jóźwiaka, głos zabrał Pan Maciej Urban - Miejskie Konserwator Zabytków i przedstawił zebranym swój wykład: "Zamek Leszczyńskich w Rydzynie  - stan badań dan jego historią i architekturą". 

Następnie swoje prelekcje na tematy związane z królem Stanisławem Leszczyńskim przedstawili:

  • prof. UWr dr hab. Robert Kołodziej: „Król malowany? Uwagi na temat politycznej roli Stanisława Leszczyńskiego w czasie pierwszego panowania 
    w Rzeczypospolitej",
  • prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki: „Myśl politycznoprawna króla Stanisława Leszczyńskiego w świetle współczesnej filozofii prawa międzynarodowego”,
  • dr Kamila Szymańska: „Powrót Króla. O kolekcji dzieł i pamiątek historycznych związanych  z rodem Leszczyńskich w zbiorach Muzeum Okręgowego 
    w Lesznie" - w zastępstwie prelekcję wygłosił Pan Dariusz Czwojdrak - Kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie książki „Memoriał Króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego”, dr Bartłomiej Sipiński, Minister Jan Dziedziczak. Panowie wygłosili kilka słów na temat jak czytać Leszczyńskiego.

Po wygłoszonych prelekcjach oraz przedstawieniu książki nastąpiła przerwa kawowa dla uczestników konferencji.

Kolejnym punktem spotkania była debata: „Polonia i Polacy za granicą a Trójkąt Weimarski”. Przedstawicielami w dyskusji byli: red. Hanka Włodarczak, red. Eryk Mistewicz, Konsul Honorowy Czesław Bartela, dr Rafał Zgorzelski, dr Piotr Jóźwiak. Głos w dyskusji zabrali również zebrani goście.

Po skończonej debacie, goście konferencji zostali zaproszeni na obiad.

O godz. 17.00 nastąpiło spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Lewandowskim - autorem powieści "Stanisław Leszczyński Król Polonus". 

Dzień pierwszy konferencji naukowej na Zamku SIMP w Rydzynie zakończył się koncertem muzyki barokowej. W skład zespołu tworzyli: Radosław Kamieniarz – skrzypce, Mateusz Janus – skrzypce, Piotr Chrupek – altówka, Bartosz Kokosza – wiolonczela, Maciej Kończak – teorba/lutnia/gitara. Panowie przedstawili repertuar: Antonio Vivaldi "La Senna festeggiante" Tv 693 - sinfonia z cz. I. 6'; Jean-Ferry Rebel Le Characters de la Dance 9'; Antonio Vivaldi La Senna festeggiante - sinfonia z cz. II 3'; André Campra suita z Ballet des Ages 9'; A. Vivaldi Concerto g-moll RV 157 6'.