Konkurs na pomnik Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego - rozstrzygnięcie

Konkurs na pomnik Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego - rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego w ramach projektu – Powrót Króla – wizyta przedstawicieli Polonii z Krajów Trójkąta Weimarskiego w Ojczyźnie, dofinansowanego z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą w ramach obszaru nr 4. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

W dniu 26 czerwca  2023 roku zebrała się komisja konkursowa w celu dokonania oceny zgłoszonych prac w ramach ogłoszonego konkursu na pomnik Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.


Skład komisji:

1. Marcin Kochowicz / przewodniczący komisji - dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie

2. Maciej Urban / członek komisji - Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

3. Małgorzata Gniazdowska / członek komisji - historyk sztuki, kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie

4. Tomasz Jędrzejewski / członek komisji - prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, artysta rzeźbiarz

5. Konrad Andrzejewski / sekretarz komisji - przedstawiciel Organizacji Turystycznej Leszno-Region

6. Hanka Włodarczak / członek komisji - współautorka filmów popularnonaukowych o Stanisławie Leszczyńskim, Telewizja Leszno

7. Izabela Wojciechowska / członek komisji - Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

 

Na konkurs wpłynęły dwie prace, które podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Protokół komisji konkursowej odnosi się do spełnienia (bądź nie spełnienia) wymagań formalnych określonych przez Organizatora w treści regulaminu.

 

Po zapoznaniu się, z pełną dokumentacją zgłoszonych prac, stwierdzono, że obie prace spełniają wymogi formalne i przystąpiono do dyskusji, omówienia prac oraz oceny merytorycznej nadesłanych projektów.

Przedstawione projekty otrzymały następująco ilość punktów (na podstawie Karty oceny merytorycznej oferty na realizację zadania – ocena końcowa /projekt nr 1/; Karty oceny merytorycznej oferty na realizację zadania – ocena końcowa /projekt nr 2/):

1)      projekt nr 1 – 48,2 pkt

2)      projekt nr 2 – 26,6 pkt

Po podliczeniu punktów oraz szerokiej dyskusji w gronie członków komisji stwierdzono, że przedstawione projekty nie spełniają w sposób wystarczający podstawowych założeń konkursu. 

Komisja stwierdziła, że zgodnie z punktem III. 9. Regulaminu konkursu, nie zostanie wyłoniona zwycięska praca.

Jeden z członków komisji zgłosił zdanie odrębne - wskazując projekt nr 1. jako możliwy do realizacji.