XXXVIII Wielkopolski konkurs młodych instrumentalistów członków orkiestr dętych im. Jana Schulza