Wizyta studyjna Polskiej delegacji w Edynburgu PL/ENG

W dniach od 15 do 16 maja 2023 roku, Polska delegacja przedstawicieli Organizacji Turystycznej  Leszno-Region, gościła z wizytą studyjną w Edynburgu w Szkocji.

Przedstawiciele Polskiej delegacji spotkali się m.in. z Panem Łukaszem Lutostańskim - Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu oraz Panią Sylwią Spooner z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu. Celem spotkania było m.in. omówienie działań związanych z organizacją konferencji popularno-naukowej oraz spotkania z Polonią szkocką, w tym złaszcza z przedstawicielami i władzami polskich szkół oraz innych organizacji działających w Szkocji.  

Dzięki pomocy Konsulatu Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, polskiej delegacji udało się wytypować m.in. miejsca potrzebne do organizacji w/w wydarzeń: The Royal Scots Club Edinburgh oraz sala konferencyjna w Consulate General of France. 

W trakcie pobytu, polska delegacja została zaproszona na obchody święta Konstytucji 3 Maja, które odbyły się dnia 16 maja 2023r., w Edynburgu. W trakcie spotkania udało się nawiązać kontakty pomocne przy organizacji czerwcowych wydarzeń. 

 

Study visit of the Polish delegation to Edinburgh

On May 15-16, 2023, a Polish delegation of representatives of the Leszno-Region Tourist Organization visited Edinburgh, Scotland.

Representatives of the Polish delegation met i.a. with Mr Łukasz Lutostański - Consul General of the Republic of Poland in Edinburgh and Ms Sylwia Spooner from the Consulate General of the Republic of Poland in Edinburgh. The purpose of the meeting was discussion of activities related to the organization of a popular science conference and a meeting with the Polish community in Scotland, especially with representatives and authorities of Polish schools and other organizations operating in Scotland.

Thanks to the help of the Consulate General of the Republic of Poland in Edinburgh, the Polish delegation was able to select i.a. places needed to organize the above-mentioned events: The Royal Scots Club Edinburgh and a conference room at the Consulate General of France.

During the stay, the Polish delegation was invited to the celebration of the Constitution Day on May 3, which took place on May 16, 2023 in Edinburgh. During the meeting, it was possible to establish contacts helpful in organizing the June events.