ul. Słowiańska

Leszno

Pierwotnie łączyła Rynek z Bramą Święciechowską, usytuowana w miejscu skrzyżowania z Alejami Krasińskiego. Intensywna rozbudowa odcinka pomiędzy Alejami i torami kolejowymi nastąpiła po wybudowaniu w 1856 r. dworca kolejowego. Nowy teren okazał się szczególnie atrakcyjny jako miejsce sytuowania banków, hoteli i obiektów gospodarczych. 

Za skrzyżowaniem z Al. Krasińskiego ul. Słowiańską przechodzi w deptak. Widzimy budynek mieszczący Centrum Informacji Turystycznej (ul. Słowiańska 24). Turysta otrzyma tutaj informacje o obiektach i bazie turystycznej w mieście i regionie. Prowadzona jest sprzedaż wydawnictw turystycznych i regionalnych. W oficynie tego budynku mieścił się zakład fotograficzny Ottomara Anschutza, urodzonego w 1846 r. w Lesznie wynalazcy i konstruktora pierwszej w świecie migawki szczelinowej (początek l.80 XIX w.). Anschutz uważany jest również za prekursora kinematografii. W 1894r. opatentował „szybkowidz”, w którym poprzez szybkie wyświetlanie specjalnie wykonanych przez siebie fotografii uzyskiwał wrażenie ruchu.

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu