Szlak cysterski

Przemęt

Szlak Cysterski - W 1990 r w wyniku działań zainicjowanych przez Radę Europy w ramach międzynarodowego programu „europejskich dróg kulturowych”, powstał projekt utworzenia Szlaku Cysterskiego, który przebiega od Portugalii aż po Polskę. Jeden z końcowych odcinków tego szlaku wiedzie przez teren historycznej Wielkopolski i łączy miejscowości, w których istniały opactwa cysterskie. Pozostały tam po nich często wspaniałe budowle o pięknych formach architektonicznych i cenne dzieła sztuki zdobiące ich wnętrza. 

Lokalizacja

Wróć do indeksu