Kościół św. Stanisława w Rydzynie

Rydzyna

Kościół zbudowany został w 1751 r. z fundacji księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Późnobarokowa budowla jest dziełem Karola Marcina Frantza, budowniczego i architekta z Legnicy, który osiadł w Rydzynie. Obecnie jest to trzecia z kolei świątynia postawiona w miejscu kościoła z 1410 r. zniszczonego w 1707 r. oraz kościoła drewnianego z 1716 r. Część nawowa i prezbiterium nakryte są dachem o kształcie mocno spłaszczonej kopuły. Co ciekawe, bryła świątyni jest niemal całkowicie pozbawiona kątów prostych. Wieżę wieńczy okazały hełm z latarnią i wazonem zakończonym krzyżem.  

Nad wejściem głównym widnieje kartusz herbowy książąt Sułkowskich z herbem Sulima. 
Wnętrze koscioła nakryte jest rozległym sklepieniem ceglastym. Brak wydzielonych bocznych naw pozwala na ogarnięcie wzrokiem całej przestrzeni wewnątrz świątyni. Wystrój wnętrza zachował się niemal oryginalny z pierwotną dekoracją malarską sklepienia, która w latach 1785-86 została zastąpiona dekoracją sztukatorską.
W obejściu za ołtarzem głównym umieszczono płytę nagrobna z pełno postaciowym wizerunkiem Jana z Czerniny, założyciela miasta, która uważana jest za jedną z najcenniejszych rzeźb późnego średniowiecza w Polsce.
Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa rydzyńskiej linii książąt Sułkowskich zmarłych w XIX i na początku XX w. Mieści się w niej 12 trumien m.in. gen. Antoniego Pawła Sułkowskiego, znanego uczestnika wojen napoleońskich.

Lokalizacja

Wróć do indeksu