Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Leszno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest to publiczna uczelnia zawodowa. Utworzona została 1 lipca 1999 roku w Lesznie na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo uczelnia kształciła na studiach pierwszego stopnia, a od 2016 roku oferuje także kierunki na studiach drugiego stopnia. Jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce wprowadziła także innowacyjny model studiów dualnych; od 2011 roku znany on jest pod nazwą leszczyński model studiów dualnych. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta.

PWSZ w Lesznie kształci kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Proponuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Patronem leszczyńskiej uczelni jest czeski pedagog, teolog i filozof Jan Amos Komeński (1592-1670). Jego monumentalny pomnik, autorstwa Ireneusza Daczki, wzniesiony został przy budynku głównym w 2003 r. Nieopodal znajduje się odlany w brązie osiołek, postać z przypowiastki filozoficznej Komeńskiego.

Przy uczelni wybudowana została nowoczesna Aula Comeniana – aula wielofunkcyjna z zespołem sal wykładowych.

 

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu