Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

Leszno

ul. Leszczyńskich 5

64-100 Leszno

tel. 65 520 54 27

tel. 65 520 51 79

Galeria jest jedyną instytucją integrującą leszczyńskie środowisko plastyczne. Poprzez różnorodne inicjatywy plenery, kiermasze, prezentacje skupia wokół siebie wiele interesujących postaci. 
Galeria MBWA zaprasza twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska.
Prezentuje i promuje sztukę współczesną. Prowadzona jest edukacja plastyczna dzieci i młodzieży oraz sprzedaż wyrobów artystycznych i dzieł sztuki.

Współpracuje także w zakresie wymiany wystaw z miastami partnerskimi. Stara się, aby oferta wystawiennicza była na tyle ciekawa, by zainteresować jak najszersze grono odbiorców.
Cyklicznie organizuje wystawy indywidualne znanych twórców z dużym dorobkiem artystycznym oraz wystawy promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów.
3 maja 2001 r. rozpoczęła działalność galeria w Ratuszu, a w  2013 roku Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych podjęło współpracę z  Leszczyńskim Centrum Biznesu tworząc Galerię Inkubator. Powstała w ten sposób nowa przestrzeń do promocji sztuki współczesnej w Lesznie.

Lokalizacja

Wróć do indeksu