Dawne oficyny

Rydzyna

Na dawne oficyny składają się dwa zespoły budynków z drugiej połowy XVIII w. półkoliście zamykające dawny dziedziniec honorowy. Położone symetrycznie po obu stronach dawnego dojazdu do zamku od strony Leszna. Pierwotnie mieściły się tutaj m.in. ujeżdżalnia, stajnie i wozownie oraz obszerna sala redutowa. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci specjalnej troski, prowadzącego m.in. klasy dla głuchoniemych i warsztaty terapii zajęciowej.

Przed oficynami znajdują się pomnikowe okazy platana klonolistnego i czarnej sosny. W kierunku wschodnim od oficyn zachowały się relikty Pomarańczarni (mieścił się tam znany teatr dworski Sułkowskich) oraz rzadko spotykany w zespołach pałacowych pawilon strzelnicy dworskiej z 1773 r. Dzięki staraniom SIMP obecnie mieści letnią kawiarnię. Teren strzelnicy został użyczony rydzyńskiemu Bractwu Kurkowemu.

Lokalizacja

Wróć do indeksu