Kościół św. Jadwigi

Brenno

Kościół św. Jadwigi - pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z XIII lub XIV w. Współczesna budowla została ufundowana przez księcia Augusta Sułkowskiego w roku 1781. Kościół jest budynkiem murowanym, z typową dla okresu baroku wieżą. Wewnątrz świątyni, ambona i boczne ołtarze zachowane są w stylu barokowym, natomiast już ołtarz główny wykonany jest w stylu neoklasycystycznym. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przy ołtarzu głównym oraz figurka patronki, św. Jadwigi, umiejscowiona nad wejściem do kościoła. W czasie II Wojny Światowej kościół został zamieniony na magazyn. Po zakończonej wojnie, zniszczoną świątynię wyremontował ówczesny proboszcz ks. Stefan Hanas. Oprócz remontu pokrycia dachowego zbudowano nowy mur otaczający świątynię oraz sprowadzono dwa nowe dzwony na odnowioną wieżę: "Szczepan' i 'Stefan". Przy kościele znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej Zwycięskiej. 

Lokalizacja

Wróć do indeksu