Pałac w Siekowie

Siekowo

Pałac w Siekowie – Budynek wybudowany został w latach 1878-79 dla Zygmunta Czarneckiego. Pałac w stylu renesansu francuskiego z dwiema charakterystycznymi wieżyczkami, zlokalizowany jest w parku we wsi Siekowo.  Z frontu budynku znajdują się okazy drzew rodzimych, przede wszystkim wiązów (największy o obwodzie prawie 655 cm jest najgrubszym wiązem szypułkowym w Wielkopolsce). Park w Siekowie wpisany jest na listę zabytków przyrody i podlega ochronie. W pobliżu pałacu znajduje się spichlerz z 1846 roku oraz inne zabudowania gospodarskie. Obecnie w pałacu znajduje się Oddział Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Lokalizacja

Wróć do indeksu