Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dąbcze

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej uważany za najpiękniejszą drewnianą świątynię w okolicach Leszna oraz stanowi najcenniejszy zabytek miejscowości Dąbcze. Jego harmonijnie skomponowaną bryłę tworzy prezbiterium, wyższa i szersza od niego część nawowa oraz dwukondygnacyjna wieża od zachodu. Zbudowany został w 1668 roku jako świątynia o konstrukcji szkieletowej wypełnioną cegłą i gliną, a z zewnątrz otynkowany. Dachy pokryte gontem. Kościół był gruntownie restaurowany w 1971 r. Zachował interesujące wyposażenie. We wnętrzu znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny pochodzący z końca XVI w. Ambona rokokowa pochodzi z połowy XVIII w. przeniesiona została z rozebranego na początku XX w. kościoła z Kłody koło Rydzyny. Chrzcielnica pochodząca z połowy XVII w. przeniesiona została z kościoła w Bojanowie. W kościele znajdują się również XVIII w organy.

Lokalizacja

Wróć do indeksu