Konwaliowy Szlak Kajakowy

Aktywnie w Regionie

Konwaliowy Szlak Kajakowy - To wodny szlak znajdujący się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Szlak ten ma formę pierścienia o długości około 40 km. Swoja nazwę zawdzięcza Wyspie Konwaliowej, która znajduje się na trasie szlaku. Jeziora Konwaliowego Szlaku Kajakowego połączone są strumieniami i kanałami o niewielkim spadku, co umożliwia pokonanie jego trasy w obu kierunkach. Początek i koniec szlaku konwaliowego zlokalizowany został w Wieleniu, gdzie można wypożyczyć kajaki oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat zorganizowania spływu. Pokonanie całego Konwaliowego Szlaku Kajakowego można rozplanować na dwa warianty: dwu i trzydniowy. 
W celu ułatwienia poruszania się po szlaku, na jego trasie ustawiono szereg znaków w postaci piktogramów. W czasie suszy problemów może nastręczyć niski stan wód, szczególnie w okolicach jeziora Miałkiego. W dwóch miejscach może być potrzebne również przewiezienie/ przeniesienie kajaków. 

 

Ruszamy na szlak!

Z terenu Ośrodka Wypoczynkowego "U Marcina", wypływamy na Jez. Wieleńskie i kierujemy się w jego prawą stronę, by po 2 km dopłynąć do dużej zatoki, zwanej Jez. Trzytoniowym i przy jego prawym brzegu (od naszej lewej ręki) osiągnąć ujście skanalizowanej Strugi Kaszczorskiej. Przedostajemy się na Jez. Breńskie, z którego od razu kierujemy się w lewo na kolejne Jez. Białe. Stąd przez przewężenie zasnute trzcinami wpływamy na Jez. Miałkie, które stanowi poważne wyzwanie dla kajakarzy. Niezmiernie płytkie w okresie letnim utrudnia posuwanie się do przodu nawet wprawnym osadom. Należy płynąć wzdłuż jego prawego brzegu (w przeciwnym kierunku – lewego) i w żadnej mierze nie opuszczać kajaka! Po pół godzinie wpływamy w kolejny odcinek Strugi Kaszczorskiej i docieramy do miejsca odpoczynku, przed mostem drogowym koło wsi Miastko. (Tu na łące możemy zostawić kajaki i udać się na zwiedzanie odległej o 2 km galerii drewnianych rzeźb Mariana Murka w Górsku). Po kilku minutach wpływamy na malowniczo usytuowane jez. Lincjusz, do którego z naszej prawej strony uchodzi Struga Kaszczorska, zwana wyżej Starą Rzeką. Tworzy ona atrakcyjny szlak kajakowy z Jezior Lgińskich o łącznej długości do mostu w Miastku 6,5 km, który stanowi także, alternatywną do opisywanej, trasę spływu na odcinku Lgiń (plaża gminna) – Wieleń. Płynąc w przeciwnym do opisywanego kierunku możemy zaplanować spływ na dwa dni, pomijając uciążliwości związane z przewożeniem i przenoszeniem kajaków na odcinku Papiernia – most kolejowy w Boszkowie. My jednak udajemy się w głąb jez. Brzeźnie. Brzeg jeziora otacza pas trzcin, z którego wystają prywatne pomosty wędkarskie. Mała plaża na końcu jez. Brzeźnie należy do Hufca ZHP z Legnicy, który nie wpuszcza na swój rozległy teren przybyszów z wody. Przez trzciny dopływamy płytkim, zarośniętym kanałkiem do mostu ziemnej drogi obok zabudowań dawnego leśnictwa Papiernia. Stąd musimy kajaki przewieźć na odległość 2,5 km drogą przez lasy do wsi Dominice, położonej na skraju Jez. Dominickiego. Po drodze mijamy jez. Maszynek, położone bardzo malowniczo w głębi lasu z lewej strony drogi. W Dominicach możemy zanocować w schronisku młodzieżowym lub na zapleczu plaży gminnej. Znajdziemy tu również sklep i bar. Możemy też po zostawieniu kajaków powrócić na nocleg do Wielenia, traktując ten dzień jako pierwszy etap spływu o długości 13 km.

Dzień drugi

Wypływamy na zatłoczone żaglówkami i deskami surfingowymi Jez. Dominickie i zdążamy do widocznej z daleka wielkiej plaży publicznej w Boszkowie. Powinna wypływać stąd Struga Boszkowska, ale obecnie kanał przy jeziorze jest częściowo zasypany, a jaz nie sprawia wrażenia sprawnego. Dostatecznie głęboką wodę znajdziemy dopiero za wiaduktem kolejowym. Z tego powodu przenosimy kajaki na odległość 300 m, aby pokonać górą wysoki nasyp torów czynnej linii kolejowej Wolsztyn – Leszno. Po wodowaniu ze stromego brzegu, dalej bez przeszkód odpływamy skanalizowaną Strugą Boszkowską do Jez. Wielkiego, a następnie wybagrowanym kanałem do Jez. Buckiego. Jezioro jest płytkie, ale jego pokonanie nie przedstawia dużych trudności. Pod mostem Bucz – Boszkowo kajaki przeprowadzamy uważnie przez betonowe płyty i osiągamy Jez. Boszkowskie. Z niego płyniemy długim odcinkiem Kanału Błotnickiego z jednym dogodnym wyjściem z wody na lewy brzeg przed czwartym mostem (drugi murowany), przy wysokich drzewach. Kanał doprowadza nas do Jez. Błotnickiego, pierwszego z rynnowego ciągu ośmiu Jezior Przemęckich, zakończonych jeziorami Wieleńskim i Trzytoniowym. W końcu jeziora po naszej prawej ręce znajdziemy malutką plażę z łodziami wędkarskimi i kajakami klubu z Błotnicy. Doskonałe miejsce na odpoczynek. Naprzeciwko z jeziora wypływa Kanał Przemęcki, którym pod wiaduktem kolejowym docieramy do Jez. Przemęckiego Małego. Gęsta moczarka oraz grążele pokrywają część tafli jeziornej, ale nie czyni to przeszkody w poruszaniu się do przodu. Płyniemy na wprost wysokich wieżyc kościoła pocysterskiego w Przemęcie, aż do widocznego w trzcinach wypływu. Szybko docieramy do mostu drogowego, przy którym zbudowano schodki do wyjścia z wody, niestety okolone barierkami, co uniemożliwia wyciągnięcie kajaków. Wychodzimy więc wcześniej na łąkę prawego brzegu w celu zwiedzenia tego cennego zabytku barokowej sztuki sakralnej z XVII w. Wracamy tą samą drogą do Błotnicy, gdzie zostawiamy kajaki na nocleg. Tak minął nam drugi dzień spływu o długości 15 km.

 

Dzień trzeci

to fantastyczna wędrówka łańcuchem polodowcowych jezior o stromych brzegach, okolonych na znacznej długości lasem i krystalicznie czystej wodzie, w której z przyjemnością zażyć można kąpieli. Przez jeziora Błotnickie i Przemęckie Wielkie wpływamy na Jez. Radomierskie, by w końcu z bliska zetknąć się z największą atrakcją przyrodniczą całej okolicy – długą na ponad 1 km Wyspą Konwaliową. Wyspa to rezerwat ścisły, gęsto pokryty lasem mieszanym z dominującymi drzewami dębowymi i nie wolno na nią wchodzić, trudno więc będzie z bliska przyjrzeć się łanom konwalii, ukrytych w bogatym runie. Obok słynnej wyspy przepływamy prawą lub lewą odnogą i wpływamy na Jez. Olejnickie. Przed mostem drogi Przemęt – Kaszczor na lewym brzegu rozłożył się duży ośrodek AWF Wrocław z plażą i licznymi domkami kempingowymi, ogólnie dostępnymi. Za mostem w Olejnicy na lewym brzegu Jez. Górskiego przystań żeglarska tego samego AWF. Za kejami znajdujemy dogodne wyjście na brzeg, skąd tylko 50 m dzieli nas od gminnego pola biwakowego. To godne polecenia tanie miejsce na rozbicie namiotu wśród sosnowych drzew, z wodą do picia, stołami oraz WC. Pobliskie trzy bary i sklep spożywczy zapewniają kompleksowe wyżywienie. Na lewym brzegu kilka ośrodków wypoczynkowych oferuje liczne miejsca w domkach kempingowych. Z Jez. Górskiego przepływamy na Jez. Osłonińskie i podążamy jego prawym brzegiem, by pod niskim mostem na ziemnej grobli (miejsce płytkie nawet dla kajakarzy) dostać się na Jez. Wieleńskie. Za mostem w Osłoninie znajduje się duża, czysta plaża gminna, z posterunkiem WOPR, wypożyczalnią kajaków i łódek etc. Stąd już niewielka odległość dzieli nas od zamknięcia pętli Konwaliowego Szlaku Kajakowego w Ośrodku Żeglarskim „Krokus”. Ostatniego dnia przepłynęliśmy po jeziorach odległość 13 km.

 

Alternatywą dla tradycyjnej trasy Konwaliowego Szlaku Kajakowego jest tzw. „Pętla Cysterska”; na której napotykamy ślady pobytu i działalności zakonu cystersów, przybyłych do Polski w pierwszej połowie XII wieku. Spływ rozpoczynamy z Wielenia. Płyniemy Młynówką Kaszczorską, a następnie Kanałem Mochyńskim docieramy do Moch. Dalej Kanałem Południowym Obry podążamy w kierunku Przemętu. Kolejny odcinek trasy Przemęt – Wieleń pokrywa się z Konwaliowym Szlakiem Kajakowym.

 

Obiekty warte zwiedzenia na Pętli Cysterskiej:

 • Kościół p.w. św. Wojciecha w Kaszczorze
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie
 • Kościół p.w. Narodzenia NMP w Wieleniu.

SPŁYW W PIGUŁCE Trasa (dwa warianty)

 • Trzy dni na pętli (Wieleń – Wieleń)
 • I etap (13 km); Wieleń – Dominice (z przewożeniem kajaków i zwiedzaniem Górska)
 • II etap (15 km); Dominice – Błotnica (ze zwiedzaniem kościoła w Przemęcie)
 • III etap (13 km); Olejnica – Wieleń
 • Dwa dni (Lgiń –Wieleń – Boszkowo)
 • I etap (13 km); Lgiń – Wieleń (zwiedzanie Górska)
 • II etap (21 km); Wieleń – Boszkowo

Kilometraż

 • 37,0 Wieleń, plaża OW „U Marcina”
 • 33,7 Jez. Białe
 • 30,4 Miastko
 • 26,9 Papiernia
 • 24,2 Dominice
 • 21,2 Boszkowo
 • 17,1 Most drogi Bucz – Boszkowo
 • 13,2 Jez. Błotnickie
 • 10,3 Wyspa Konwaliowa
 • 7,2 Olejnica
 • 1,8 Osłonin, plaża gminna
 • 0,0 Wieleń, plaża OW "U Marcina"

Trudność Szlak łatwy, dostępny dla początkujących kajakarzy.

Uciążliwość Przy niższym stanie wody szczególnie uciążliwe może być przepłynięcie przez Jez. Miałkie.

Malowniczość Szlak malowniczy szczególnie na odcinkach jeziorowych.

 

Ważne!!! Informujemy o występującej czasowo niedrożności Konwaliowego Szlaku Kajakowego, spowodowanej niskim poziomem wód. Sugerujemy, by przed wyruszeniem na szlak skontaktować się z Informacją Turystyczną (65 529 81 91) lub Urzędem Gminy Przemęt (65 529 60 71) w celu uzyskania aktualnych informacji.

 

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu