Bieg w 83 Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Leszna

Bieg w 83 Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Leszna

Cycling Klub Merx Leszno serdecznie zaprasza do udziału w Biegu ulicznym w 83. Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Leszna.

Miejscowość: Leszno

Miejsce: Biuro Zawodów: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Henrykowska 1

Data rozpoczęcia: 2022-10-23 8:00

Data zakończenia: 2022-10-23 13:00

Bieg odbędzie się w niedzielę - 23 października 2022 roku w Lesznie (Zaborowo).

Celem biegu jest: uczczenie pamięci rozstrzelanych mieszkańców miasta Leszna w dniu 21.10.1939 roku  wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, promocja Miasta Leszna popularyzacja biegania, jako formy rekreacji ruchowej. Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie - ul. Henrykowska 1 (Zaborowo). W biurze zawodów zlokalizowany został zarówno start, jak i meta zawodów. Dla każdego zawodnika, który zarejestruje się i ukończy bieg przewidziany jest pamiątkowy medal. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 5 kilometrów 10 kilometrów Program zawodów: 8:00 - 10:00 - weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych 10:00 - odprawa techniczna 10:30 - start biegu 12:30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród Opłata startowa wynosi 50 zł. Udział w biegu można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://formularz.ultimasport.pl/106#  UWAGA! W przypadku niskiej frekwencji organizator może podjąć decyzję o odwołaniu biegu! Prosimy o śledzenie strony https://ultimasport.pl/  Bieg został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.